Elcont sp.j. Radosław Cieślak, Fabian Rębisz

Oczyszczalnia wód kopalnianych Bogatynia

Dla firmy Veolia Water Technologies Sp. z o.o. wykonaliśmy instalację elektryczną oraz AKPiA wraz z dokumentacją projektową podczas inwestycji rozbudowy Oczyszczalni Wód Kopalnianych w Bogatyni. Celem zwiększenia wydajności oczyszczania obiekt rozbudowano o drugą instalację Actiflo odpowiedzialną za oczyszczanie mętnych wód odprowadzonych z Kopalni Węgla Brunatnego Turów.


W zakres wykonania wchodziły:

  • prefabrykacja, montaż i uruchomienie rozdzielnicy głównej z polem dystrybucji mocy oraz polem zabezpieczeń, zasilania i sterowania napędów technologicznych oraz aparaturę pomiarową
  • instalacja odgromowa, trasy kablowe do napędów i aparatury pomiarowej oraz połączenia elektryczne
  • System automatyki nowej części technologii ze sterownikiem głównym Siemens S7-1500 wymagał integracji z istniejącym systemem sterowania. Zmian oprogramowania dokonano w istniejącym sterowniku Siemens S7-300. Celem wymiany danych pomiędzy sterownikami poprzez dwie odrębne sieci komunikacyjne Profibus zastosowano bramę Coupler DP/DP

Finalizacja: Sierpień 2017

Zobacz inne realizacje