Elcont sp.j. Radosław Cieślak, Fabian Rębisz

Ocena zgodności linii obróbczej GL16

Przeprowadzenie audytu oceny zgodności z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE dla linii zbudowanej w oparciu o automatyczne centra obróbkowe i roboty przemysłowe.


Naszym zadaniem była ocena wykonanej linii z naciskiem na aspekty bezpieczeństwa użytkowania. W wyniku naszej pracy powstały raporty w których  wykazaliśmy niezgodności wraz z proponowanymi rozwiązaniami, pozwalającymi na dostosowanie maszyn do wymagań zasadniczych oraz poprawę poziomu zapewnienia bezpieczeństwa. Dla maszyn zostały też opracowane instrukcje.

Linia składa się z 13 gniazd, w ramach każdego z nich zintegrowano robota podającego detale z taśmy transportowej do strefy pracy obrabiarki CNC. Na linii można wyróżnić 6 frezarek i 9 tokarek numerycznych, myjki czy testery.

Zakończenie realizacji: 05.2021

Zobacz inne realizacje