Elcont sp.j. Radosław Cieślak, Fabian Rębisz

Oczyszczalnia ścieków Dębica

W ramach długofalowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Dębicy, razem z Inżynieria Rzeszów, wykonaliśmy szereg prac, umożliwiających ciągłą pracę obiektu.


Prowadzone prace trwały ponad rok. W tym czasie możliwe było wykonanie założonych celów:

 • prace demontażowe;
 • elektryczne utrzymanie ruchu placu budowy;
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej systemu;
 • prefabrykacja i uruchomienie 13 rozdzielnic zasilająco sterowniczych;
 • dobór, dostawę, montaż i uruchomienie aparatury pomiarowej (pomiary poziomu, przepływu, tlenu, gęstości, pH, azotu amonowego, azotu azotanowego, detekcji siarkowodoru i metanu);
 • wykonanie tras i kanalizacji kablowych, okablowanie i połączenie wszystkich urządzeń technologicznych;
 • wykonanie okablowania i uruchomienie sieci lokalnej w topologii ring dla systemu SCADA i sterowników;
 • wykonanie okablowania do komunikacji pomiędzy sterownikami, a przetwornikami pomiarowymi, przepustnicami, zasuwami, falownikami, analizatorami sieci, opartej na protokole Profibus, RS485;
 • wykonanie instalacji elektrycznej wraz z instalacją odgromową na obiektach kubaturowych i technologicznych;
 • wykonanie instalacji oświetlenia LED;
 • integracja dostarczonych urządzeń technologicznych z centralnym systemem sterowania;
 • zaprogramowanie i uruchomienie ośmiu sterowników PLC na podstawie wymagań technologicznych wraz z panelami dotykowymi HMI;
 • montaż i uruchomienie stacji operatorskiej z wizualizacją SCADA dla całego obiektu;
 • dostawę i montaż tablicy synoptycznej zbudowanej z 4 wąskoramowych monitorów LED tworzących jeden obraz wizualizacji oraz dodatkowego stanowiska do wizualizacji pracy oczyszczalni ścieków;
 • badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, uziemiającej, natężenia oświetlenia;
 • walidację wejść/wyjść sterowników PLC;
 • uruchomienie całości systemu i rozruch obiektów;
 • uczestnictwo w rozruchu technologicznym

Zakończenie realizacji: 06.2021

Zobacz inne realizacje