Elcont Sp. z o.o.

Pomiary fizykochemiczne

Wykonujemy systemy pomiaru różnego rodzaju wielkości procesowych i akwizycji danych, dzięki czemu istnieje możliwość łatwego zarządzania i przetwarzania mierzonych wartości. Zaprojektowane przez nas systemy pozwalają na gromadzenie zebranych danych oraz generowanie zaawansowanych raportów przygotowanych na Państwa życzenie. Pełnimy doradztwo techniczne w zakresie doboru aparatury pomiarowej odpowiedniej dla danej aplikacji na obiektach:

 • oczyszczalnie ścieków,

 • stacje uzdatniania wody,

 • zakłady produkcyjne w branży automotive, spożywczej , petrochemicznej i innych,

 • przepompownie kanalizacji deszczowej,

 • mieszalnie nawozów,

 • przepompownie sanitarne,

Realizujemy zamówienia, dostawę oraz montaż kompleksowej aparatury i armatury pomiarowej wraz z jej późniejszą eksploatacją, pełnym wsparciem przez profesjonalny wykwalifikowany serwis oferujący:

 • doradztwo techniczne,

 • serwis i konserwację na miejscu,

 • diagnostykę w przypadku awarii,

 • wymianę sond, przetworników oraz części eksploatacyjnych,

 • kalibrację aparatury kontrolno-pomiarowej przy pomocy własnego przenośnego zaplecza laboratoryjnego.