Elcont Sp. z o.o.

Serwis

Świadczymy usługi serwisowe zarówno dla obiektów, które zostały przez nas wykonane (utrzymywanie dalszego wsparcia i współpracy po zakończeniu okresu gwarancyjnego) jak i innych obiektów i instalacji powiązanych z profilem działalności naszej firmy.

Świadczymy usługi:

 • diagnostyki i naprawy systemów automatyki
 • diagnostyki, naprawy i programowania sterowników PLC
 • diagnostyki i naprawy systemów SCADA
 • przeglądu oraz kalibracji urządzeń pomiarowych

Aby szybko reagować na zgłoszone awarie systemu SCADA lub systemu automatyki proponujemy podpisanie stałej umowy na świadczenie usług serwisowych, która pozwoli na maksymalne skrócenie czasu oczekiwania na naprawę (reakcja w ciągu 1 dnia roboczego).

Zasady i korzyści wynikające z podpisania umowy:

 • reakcja na zgłoszenie – nie dłużej niż jeden dzień roboczy tzw. gotowość do wykonywania prac serwisowych.

 • płatność za okres rozliczeniowy – ustalana indywidualnie według potrzeb klienta

 • w każdym okresie rozliczeniowym – 8h rozumiane jako jeden dzień roboczy

 • prace wykonywane zdalnie (jeżeli klient posiada łącze internetowe)

 • możliwość  rozbicia 8h na cały okres rozliczeniowy, przy czym liczona jest każda rozpoczęta godzina pracy serwisanta

 • możliwość przechodzenia niewykorzystanych godzin w danym okresie rozliczeniowym na kolejny okres rozliczeniowy ale nie dłużej niż rok rozliczeniowy.

 • możliwość przyjazdu na obiekt zgodnie z przedstawionymi w umowie stawkami dodatkowymi (w przypadku konieczności wyjazdu na obiekt liczba godzin serwisowych zostanie pomniejszona o 8h niezależnie od czasu trwania usługi serwisu (nie dłużej niż 8h). Tylko koszty związane z dojazdem zostaną rozliczone jako koszt dodatkowy. W przypadku braku wolnych godzin serwisowych, dodatkowe godziny zostaną rozliczone jako koszt dodatkowy.

 • klienci z podpisaną umową serwisową są obsługiwani w pierwszej kolejności.