Elcont Sp. z o.o.

Projektowanie

Zakres działu projektowania w naszej firmie obejmuje opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych w zakresie instalacji elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia wraz z przeprowadzeniem pełnej procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Dzięki naszemu zespołowi projektowemu, składającemu się z pracowników posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, dokumentacje projektowe pozwalają na wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dobrymi praktykami inżynierskimi, normami, wiedzą techniczną oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego przedsięwzięcia, dobór odpowiednich technicznie i kosztowo rozwiązań. Nasze projekty są poparte doświadczeniem wykonawczym dzięki czemu uwzględniają zmieniający się stale asortyment i nowe rozwiązania technologiczne zapewniając sprawniejszy, bardziej niezawodny i komfortowy sposób pracy przewidzianej technologii. W pracy projektowej wspomaga nas sprawdzone oprogramowanie CAD takie jak See Electrical czy AutoCAD. Do podstawowych zakresów naszej działalności zaliczamy opracowanie dokumentacji projektowych obejmujących:

  • modernizację, przebudowę i rozbudowę instalacji elektrycznych i AKPiA w przemyśle wodno-ściekowym, tj. oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody i przepompownie ścieków,

  • układy automatyki dla maszyn i urządzeń w branży automotive, przemyśle wodno-ściekowym, rolniczym i innych,

  • opracowanie projektów układów bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń,

  • integrację maszyn i urządzeń do systemów SCADA z pełnym ustaleniem rodzaju komunikacji ze sterownikiem już na etapie projektowania,

  • tworzenie systemów opartych na sterownikach programowalnych dowolnie zaproponowanych producentów,

  • kontenerowe i napowietrzne stacje transformatorowe,

  • sieci zewnętrzne, przekładki i kolizje uzbrojenia terenu,

  • oświetlenie uliczne i zagospodarowania terenu.