Elcont Sp. z o.o.

Rozdzielnice elektryczne i sterownicze oraz kompletne instalacje elektryczne i automatyki

Nasza firma oferuje prefabrykację rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia w oparciu o własne lub dostarczone projekty elektryczne w wyspecjalizowanym warsztacie z zasobem odpowiednich narzędzi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów dobieramy i zamawiamy kompletną aparaturę potrzebną do wykonania rozdzielnic z zachowaniem terminów realizacji. Współpracujemy z wieloma wiodącymi i sprawdzonymi dostawcami aparatury niskiego napięcia obecnymi na rynku. Jesteśmy producentem certyfikowanych rozdzielnic niskiego napięcia ze ściśle opracowaną procedurą sprawdzania na poszczególnych etapach montażu oraz weryfikację przez dział kontroli jakości potwierdzoną protokołem odbiorowym. Zajmujemy się produkcją nowoczesnych rozdzielnic zasilających, sterowniczych, opartych na sprawdzonych i certyfikowanych materiałach.

Wykonywanie kompleksowych prac instalacyjnych na obiekcie takich jak:

  • trasy kablowe z materiałów wiodących producentów koryt ocynkowanych, nierdzewnych, perforowanych, siatkowych, itp,

  • trasy kablowe wykonywane podtynkowo, natynkowo w rurach osłonowych,

  • trasy ziemne wraz z kanalizacja kablową,

  • montaż okablowania maszynowego, obiektowego i między-obiektowego,

  • podłączanie i uruchamianie rozdzielnic, napędów, aparatury pomiarowej,

  • instalacje elektryczne, oświetlenia obiektowego oraz zewnętrznego,

  • instalacje światłowodowe, infrastruktury komunikacyjnej, CCTV,

  • instalacje odgromowe,

  • sporządzenie wniosków materiałowych na dostarczane materiały,

  • wykonanie badań i protokołów elektrycznych potwierdzających poprawność wykonanych prac od zaprojektowania po realizację powierzonego zadania przez wyspecjalizowany i doświadczony zespół.