Nowy adres firmy

Z dniem 30.04.2015 Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na posiedzeniu niejawnym dotyczącym zmiany adresu naszej firmy dokonał wpisu w Dziale 1 Rubryce 2 – siedziba i adres podmiotu. Nowy adres naszej firmy to 36-001 Trzebownisko 928c.

Czytaj dalej